2de nestje van Dylle en Bryning Leap in the Dark

Geboren op 08.04.2008

wpe4e61797_0f.jpg
wp446244a9_0f.jpg

Ice                                                          Itchi

wpb10a1e9f_0f.jpg

Ibby                                                    Irca

wpbab1d113_0f.jpg
wpb4376c09_0f.jpg
wpe9362e14_0f.jpg

Icetea                                                 Ijor

wpc04e8100_0f.jpg

Ibo

wp20582f28.png